Recursos didàctics per l'horta en transició

Seminari d'educació


 L' EDUCACIÓ EN LES SOCIETATS EN TRANSICIÓ
L' EDUCACIÓ EN LES SOCIETATS EN TRANSICIÓ
Article
Altres informacions: Seminari
Font: Agustí Corominas
El seminari d’ Educació en les societats en transició surt de l´anàlisi dels profunds canvis socials que estan afectant a les nostres societats degut, sobretot, al desenvolupament del neoliberalisme i a la davallada de les energies fòssils les dues principals causes del canvi climàtic . Una situació que portarà, de fet ja ho està portant a profunds canvis econòmics i de relacions en el mon i entre les persones.
El seminari s’ inscriu dins d’ un moviment més ampli , el de les societats en transició – hi ha moltes referències a la xarxa : transition towns, ciudades en transición...
L’educació no pot estar al marge d’aquests canvis , al contrari, és un moment ideal per repensar-la, plantejar els profunds canvis que cal fer , afirmar algunes pràctiques actuals, recuperar, potser, algunes d’ oblidades i dotar-la de noves idees i noves pràctiques per avançar cap un mon més just , més humà i més harmònic amb la naturalesa.

Ideologia i pràctiques del seminari
El seminari va començar l’ any el curs 2012-2013. Durant aquests anys hem desenvolupat una base de pensament pedagògic i hem proposat un ventall de pràctiques escolars que dia a dia anem desenvolupant. Idees i pràctiques que creiem que tenen un llar recorregut tan pel que fa a la reflexions pedagògiques com a les activitats curriculars
Aquestes idees i pràctiques les podeu trobar a:
Una nova relació amb la natura
Anar més enllà d’ entendre només la natura com un objecte de coneixement i portar a la pràctica una educació basada en la harmonia entre les persones i la natura.
Cal tenir present que el punt d’arrencada del capitalisme i neoliberalisme és l’apropiació per part d’ uns quants dels recursos naturals ( terra, aigua, matèries primeres, éssers vius) entesos només com a font d’explotació per a guanyar uns beneficis immediats i segueixen el mateix esquema amb les persones ( explotació, manca de drets, desigualtats socials...)
Què podem fer?
 • Estem treballant en la creació d’ una xarxa d’ horts escolars relacionada amb els moviments comarcals per la lluita i la recuperació de llavors locals. Considerem que l’ hort escolar té una gran potencial educatiu lligat al coneixement i lluita per la soberania alimentària dels pobles, una relació directa amb els menjadors escolars i amb la trobada permanent dels nens i nenes amb la terra i els éssers vius. Estem començant a establir relacions entre escoles i camperols locals per que aquests aportin el seu coneixement a les escoles tot dignificant i valorant el seu treball.
 • Experiències de contactes amb la natura d’alumnes i mestres que afavoreixin l’amor i l’harmonia amb ella: moments de silenci, d’abrasar els arbres, de respecte i estimació pels cicles naturals, seure’ns en mig de la natura i donar-nos les mans en silenci i amb el ulls tancats per sentir-nos part d’ ella , acariciar plantes i flors i fomentar la curiositat per tal de tenir un profund coneixement d’ ella. D’aquestes activitats surten una sèrie de continguts i valors tan sobre el coneixement i estimació a la natura com del què s’està fent amb ella ( sobreexplotació...) i la relació, p. x. entre capitalisme i canvi climàtic.
 • Altres experiències que s’estan portant a terme a la comarca són: experiències d’ un institut amb permacultura i un altre que amb la col·laboració de l’ajuntament i els camperols locals han conseguit crear una especialitat d’agroecologia.
 • Hi ha un munt d’aspectes que veiem necessaris introduir en el currículum escola, temes com ara el coneixement de l’ entorn, la importància dels recursos energètics i el seu ús de cara a una justícia energètica generacional, coneixement dels recursos naturals com ara aigua, terra, llavors... i el dret de tothom i de les diferents generacions al seu accés,...
Una relació de compromís i cooperació de l’escola amb la societat i de la societat amb l’escola
A partir de l’ última trobada que es va fer a París sobre el canvi climàtic em començat a desenvolupar aquesta línea de treball que creiem que ha de ser molt profitosa.
 • Recuperar entre els alumnes els debats polítics i socials que la pròpia societat viu i promoure una actitud activa per part d’ells i elles. Creiem del tot necessari introduir en els currículums escolars aspectes com ara, el problema dels refugiats, la problemàtica de les persones afectades per la vivenda, la pobresa energètica... analitzar-ne les causes i tenir una reposta activa per part de les escoles
 • Alguns instituts s’ han organitzat per conèixer i tenir un sentit crític sobre la realitat del canvi climàtic: van fer manifestacions amb eslògans i pancartes creades per ells i elles. El treball continua i els alumnes ja han anat al’ ajuntament a presentar els resultats del seu treball i a demanar mides contra la contaminació.
 • Una altra experiència és el coneixement i sentit crític sobre l’economia i el valor de les monedes, el seu ús en favor dels grans capitals i davant d’aquests fets la possibilitat de crear monedes alternatives o complementàries . S’ ha creat una cooperativa d’alumnes que funcionen amb moneda pròpia
 • També s’està potenciant entre els alumnes l ús del transport no contaminant tot afavorint l’ ús de la bicicleta i l’anar a peu.
 • Algunes de les activitats que ja s’estan fent tan a escoles com a instituts es poden aprofitar molt bé per desenvolupar aquesta línea de treball: activitats d’ aprenentatge-servei, totes les que afavoreixen la participació de la comunitat a l’ escola o l’escola a la comunitat, les del coneixement i vivències de les pròpies festes i tradicions, els debats sobre els grans temes que avui dia ens afecten com ara la pau, què passa amb els refugiats, què és la PAH i per què existeix... En totes aquestes activitats considerem molt important que a més del coneixements tan mestres com alumnes tinguin una actitud activa i de propostes davant d’aquestes situacions.
El coneixement d’ un mateix i nous valors a desenvolupar
Entenem que es impossible lluitar i participar en una transició social sense educar per a una transició personal. Un aspecte que entenem que és fonamental però del que tenim poques experiències.
Alguns dels aspectes importants que creiem que s’haurien que desenvolupar són els que fan referència a aspectes com ara, l’acceptació amb alegria de les capacitats, sentiments, límits... de cadascú , educar per saber viure i gaudir de les pròpies emocions i sentiments, la capacitat d’alteritat , el reconeixement de l’ altre i de tota la riquesa que ens aporta, l’educació per la resilència, ...
Pel moviment de transició és molt important positivar, compartir la nostra vida i celebrar els avenços que fem cada dia ..
  Algunes coses que proposem fer a l’escola:
 • Desenvolupar activitats creatives a tots nivells, tan a nivell pràctic, científic, com d’estil de vida.
 • Conèixer persones i vides molt diferents.
 • Descobrir i viure amb els sentiments i emocions i educar pel lloc que han de tenir en cada persona.
 • Importància de desenvolupar valors que fan referència a la persona com ara: hàbits saludables, autonomia, estima d’ un mateix, capacitat de prendre decisions i ser-ne conseqüent, educar en la llibertat-responsabilitat, revisar el què un fa. Està obert a la riquesa que t’aporta l’altre. Desenvolupar el sentit d’alteritat
 • Que dins els moments educatius hi hagi moments per la reflexió, per meditació, per descobrir el nostre mon interior i acceptar-lo amb joia. Hi ha algunes escoles que comencen el dia fent una estona de meditació individual i el resultat és molt bo
 • Evitar els ritmes estressants en els treballs escolars i viure com una joia que els ritmes educatius i de treball són diferents en cada nen o nena i en cada persona.
 • Fer nostres els prinicpis de l’educació lenta i les oportunitats que genera.
 • Educar en la resilència. Crec, però, que la millor manera d’educar en la resilència és a partir d’activitats com les que hem dit. El que en psicologia es diria “ reforçar el jo”
 • Que la pròpia experiència es converteixi en la principal font d’aprenentatge
 • Moltes de les activitats proposades es deriven d’ un ampli ventall d’educació en nous valors com ara:
 • l’harmonia amb la resta dels sers vius i amb la naturalesa en general, estimació, respecte, col·laboració
 • La resilència lligada també al reconeixement i acceptació d’ un mateix
 • Descobrir la necessitat de interdependència d’ uns amb els alltres
 • L’ecofeminsme i la importància de les “cures” per la vida
 • “Lo comú” com espai de creació, participació i de responsabilitats compartides
 • La importància de l’ amor com la més important font d’alliberament. No l’amor com a possessió sinó com a trobada mútua. L’estimació a l’altra va lligada a la llibertat, al regal mutu. L’amor no ha d’exigir res. Cada dia és un regal nou que es fa. Critiquem la imatge de candaus lligats als ponts...
 • Desenvolupar el sentiment de la pertinença i de justícia ecològica.
L’educació ha de fomentar l’amor per la bellesa en totes les seves manifestacions
Aconseguir que nois i noies gaudeixin de tot allò que hi ha de bell a la vida, a la natura, a les arts, a les pròpies persones...És important que gaudeixin desenvolupant les seva creativitat artística i la seva capacitat expressiva en tots els camps.
Caldrà fomentar la bellesa a partir de la creativitat, expressió de les idees i dels sentiments. En la bellesa s’uneixen idees, sentiments, inteligència i voluntats a l’entorn d’ una creació o contemplació que abarca tota la persona.
En la nova educació que plantegem caldrà crear nous temps i espais per aportar a terme una educació per la bellesa
Algunes activitats educatives que podem fer:
 • Dedicar moments en silenci a contemplar la natura. P. ex: podem sortir una tarda i dedicar durant una estona a veure els núvols, la posta de sol ( a l’ hivern) , les llums... i després expressar-ho o no a través d’ una creació plàstica, sonora...
 • Molt important que a l’escola hi hagi un ambient de bellesa en la cura que tothom ha de tenir dels espais escolars, les parets sovint decorades amb treballs acurats, còpies d’ obres d’art, els parterres de les plantes han d’estar ben cuidats. Es important responsabilitzar als alumnes en aquestes activitats, tot participant en la creació d’ una escola “bella”.
 • Tenir moments per expressar plàsticament, sonor, amb el cos amb l’escriptura ... els nostres sentiments i buscar l’harmonia en ells, cosa que ens acostarà a la bellesa o com l’aproximació a la i la bellesa ens ajudarà a la nostra pròpia harmonia
 • Introduir a fons l’educació musical coma font de contemplació i de creació de bellesa
 • Conèixer i participar en projectes creatius d’ altris, tallers de creadors, parlar amb ells, veure per què ho fan... Visitar exposicions i museus adequats, participar en activitats musicals... Hem de tenir en compte que aquestes activitats no donaran resultats si són fets aïllats, excepcionals i no estan enquadrades en un important i continu plantejament educatiu.
 • Activitats d’art-hort
 • Contacte permanent dels alumnes amb artistes.
Estimular el sentiment artístic en l’educació és una exigència. Només gaudint de la bellesa del món que ens envolta podrem deixar-lo d’ agredir fins a amenaçar la nostra pròpia existència